لیست محصولات برند فرمیسک | Fermisk

شرکت رايح کاراس زاگرس با توليد عطر در شش رايحه با نام فرمیسک (Fermisk) شروع به فعاليت نمود. رويکرد کيفيت گرا احترام به مشتری و سرمايه گذاری در تحقيق موجب شتاب رو به رشد شرکت شده و با درک عميق مشتريان نسبت به کيفيت در صنعت عطر سازی اشتياق آنها نسبت به محصولات اين شرکت فزونی يافت و اين اشتياق سرمايه اصلی توسعه و افزودن رايحه های جديد در چرخه توليد آنها شد. هم اکنون اين شرکت افتخار توليد 24 رايحه را دارد.

لیست مقایسه محصولات

انصراف

لیست مقایسه محصولات

انصراف